10
Dec

The Winner | CVTSERVICES

Project description: Reduce noise by selecting sites that are relevant We use Similarweb API to get domains by Category Traffic Once we have these preselected domains we search for keywords only on those domains. If a user does not specify any categories we will search the entire web, this will however reduce quality and speed How does it work? Create Search - Users create…

10
Dec

The Finalist | CodeVillains

Cel: Dostarczenie skalowalnego systemu, który jest w stanie operować na ogromnych wolumenach danych  Analiza danych i wykrycie powiązań Wizualizacja i podsumowanie wyników Jedna aplikacja rozdziela pracę, ale pobieranie i procesowanie stron internetowych (99% czasu pracy) może być wykonywane współbieżnie przez n aplikacji uruchomionych na n maszynach Team name: CodeVillains Project name: FLOW Team members - Łukasz Kaźmierczak - Jakub Darul - Dawid Godek -…